ART LAB: kunstencentrum van de toekomst

Wat ga je leren 

We richten ons op de toekomst en urgentie van kunsteducatie. Hoe zou kunsteducatie eruitzien als alles mogelijk is en wat is jouw rol daarin? Om die vragen bij de hoorns te vatten schetsen we verschillende scenario’s en gooien daarbij een aantal vragen op. Je leert vanuit artistiek onderzoek hiermee aan de slag te gaan.

De workshop 

Je kiest een scenario dat bij jou past en gaat in kleine groepjes exploreren met materialen, gebruikt je lijf, handen, ogen en oren. Langs de weg van voelen, denken, doen, reflecteren en creëren krijg je steeds meer zicht op het werkveld en jouw mogelijke rol daarin. Aan het einde delen we wat deze sessie heeft opgeleverd. Natuurlijk is dit een ‘snelkookpansessie’, daarom kijken we ook wat een mogelijk en gewenst vervolg hierop zou kunnen zijn.  

De workshopleider

De workshop wordt gegeven door Alexandra van der Hilst. Haar wortels liggen in de wereld van de dans en de sociale wetenschap. Ruim vijftien jaar runde zij haar eigen dance-company en won tweemaal de publieksprijs voor de beste dansproductie tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Ze is in staat kunst en creativiteit te benaderen vanuit verschillende perspectieven: die van de maker, van de ondernemer en van meester en gezel. Ze schrijft boeken over hoe kunst in onderwijs en leren te integreren. In haar laatste boek ‘Choreografisch creëren als strategie’ laat ze zien hoe dit creatieve proces kan worden ingezet bij complexe vraagstukken in de samenleving en transformatieprocessen in organisaties. Sinds 1998 is Alexandra internationaal spreker en trainer, organiseert learninglabs en (persoonlijke) begeleidingstrajecten. Meer info via www.ab3.nu.