Talentontwikkeling

Kunstmaker, Kunstorganisatie, Beleidsmaker
Talentontwikkeling

In Flevoland is er een gat tussen het amateurcircuit en de serieuze kunstpraktijk: wil je je talent ontwikkelen, dan moet je de provincie uit. Kunstlink wil jongeren in de polder laten voelen en laten zien dat een toekomst in de kunsten ook voor de polderkinderen is.

Flevoland is als jongste provincie van Nederland, onttrokken aan de Zuiderzee, haar kunstklimaat nog aan het opbouwen. Er zijn geen kunstvakopleidingen en nog weinig artistieke broedplekken. In Almere is er wel al een aantal mooie plekken waar jongeren met ambitie serieuze begeleiding krijgen. Maar overall is er een gat tussen het amateurcircuit en de serieuze kunstpraktijk: wil je je talent ontwikkelen, dan moet je de provincie uit. Kunstlink wil jongeren in de polder laten voelen en laten zien dat een toekomst in de kunsten ook voor de polderkinderen is.

Kunst en cultuur leven wél in Flevoland en zijn belangrijke bouwstenen voor de vorming van de identiteit van de provincie. Daarom is talentontwikkeling van jongeren vanaf 12 jaar een belangrijke speerpunt in het beleid van Kunstlink. Wij werken samen met onze partners aan de opbouw van een Flevolands professioneel netwerk rond talentontwikkeling. Door gezamenlijk op te trekken, creëren we een bovenlokale omgeving waar jonge Flevolandse uitblinkers in de kunsten makkelijker ‘soortgenoten’ kunnen ontmoeten, begeleiding krijgen van aansprekende rolmodellen en in verbinding staan met de professionele beroepspraktijk- en kunstvakonderwijs. 

Talentklassen en Makerslab 

Samen met de Flevolandse CKV’s en particuliere muziek-, dans- en kunstscholen worden provinciale talentklassen opgezet die jongeren meer mogelijkheden geeft om hun talent verder te ontdekken en ontwikkelen en zich te oriënteren op een kunstvakopleiding of (semi-)professionele carrière.  

Daarnaast worden (rondreizende) makerlabs en/of hubs opgezet die ruimte bieden voor experiment, interdisciplinariteit en waarin het ‘zelf maken’ centraal staat.  

Deze integrale aanpak moet een blijvende impuls geven aan talentontwikkeling in Flevoland.

Meer over Makerslab

Er zijn al twee Makerslabs: een in Almere en een in Lelystad. Benieuwd?

Klik hier!