Over Kunstlink Flevoland

Kunstlink Flevoland versterkt en verbindt kunstmakend Flevoland. We zijn er voor iedereen die kunst maakt, beoefent of organiseert.

Kunstmakers, amateurkunstorganisaties, kunstencentra en gemeenten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning, informatie en advies. Bijvoorbeeld over fondsenwerving, talentontwikkeling, kunst in het sociaal domein of samenwerkingsprojecten.

Samen met het kunstveld organiseren we provinciale samenwerkingsprojecten waarmee we mensen met elkaar verbinden, een podium bieden, hun talenten kunnen laten ontwikkelen.

We ondersteunen amateurkunstorganisaties bij bijvoorbeeld fondsenwerving en financiën, ledenwerving en ledenbehoud. De komende jaren maken we ons ook sterk voor meer kunst in het sociaal domein.

Verder zorgen we voor een grotere zichtbaarheid van de actieve cultuurparticipatie in Flevoland door filmpjes, onderzoek en publicaties te (laten) maken en delen.

Ons streven is dat iedereen – individueel of als vereniging, gemeente of organisatie – verder komt. Want samen zijn we meer en zo versterken we met elkaar het Flevolandse culturele veld.

Bekijk ons beleidsplan 2021-2024

Download beleidsplan

Bekijk onze jaarverantwoording 2022

Download verantwoording