15 juni 2023

Bijeenkomst: kunst maken in het sociaal domein

Wil jij als kunstenaar mensen in het sociaal domein blij maken en versterken? Wees dan van harte welkom bij deze gratis bijeenkomst op donderdagmiddag 29 juni, om 14.00 – 17.00 uur in de Kubus te Lelystad. Meld je aan door een mailtje te sturen naar Myriam Cloosterman via myriam@kunstlinkflevoland.nl.

  1. Raak geïnspireerd door de praktijkvoorbeelden van drie initiatieven en de kunstenaars: Atty Bax, Cyrelle Failé en Rohan Poldervaart;
  2. Maak kennis met vertegenwoordigers van zorg en welzijnsinstellingen;
  3. Ontdek welke samenwerkingsmogelijkheden er voor jou mogelijk zijn;
  4. Leer welke steun er beschikbaar is voor het maken van een projectplan en het vinden van financiering.

Atty Bax – lezing  

Atty is beeldend kunstenaar en als adviseur Kunst, Zorg & Gezondheid werkzaam bij Kunstloc Brabant. Zij werkt sinds 10 jaar aan de verbinding tussen kunst en het sociaal domein. Haar lezing gaat over de rol van kunst in onze samenleving in relatie tot positieve gezondheid. Ze laat verschillende praktijkvoorbeelden zien ter inspiratie.

Cyrelle Failé – presentatie  

Cyrelle is theatermaker en maakt in Lelystad theatervoorstellingen met mensen met een psychische kwetsbaarheid (GGZ). Ook heeft Cyrelle een fotoproject gedaan met mensen met schuldproblemen.

Rohan Poldervaart – presentatie  

Rohan is musicus, expert in zang en ‘innovative choir leader’. Hij werkte in  Zeewolde met het wereldkoor (kinderen en ouders met een migratie-achtergrond) en vormde in Lelystad een koor met ouderen woonachtig in een zorgcentrum.

Hoe verder?

Kunstlink en WELinFlevoland vertellen hoe zij, ná deze bijeenkomst, dáár waar samenwerking mogelijk is, ondersteunen kunnen bieden bij het komen tot een gezamenlijk projectplan en het vinden van financiering.

Kunstlink organiseert deze bijeenkomst samen met WELinFlevoland, de organisatie die met de Flevolandse welzijns- en zorgsector het werken vanuit ‘positieve gezondheid’ stimuleert.

Meld je aan door een mailtje te sturen naar Myriam Cloosterman via myriam@kunstlinkflevoland.nl.