9 januari 2020

CAF gaat verder als Kunstlink

Centrum Amateurkunst Flevoland is er al 25 jaar voor iedereen die in Flevoland kunst maakt of organiseert. In 2019 vroegen wij kunstmakers, amateurkunstorganisaties, gemeenten en kunstencentra hoe wij hen beter kunnen ondersteunen. De gesprekken hebben ons veel nieuwe inzichten en ideeën opgeleverd. En niet alleen voor onze dienstverlening: we hebben ook besloten onze naam te veranderen.

Vanaf 2020 gaat Centrum Amateurkunst Flevoland verder onder de naam Kunstlink Flevoland. Met oude en nieuwe projecten, een frisse huisstijl en een nieuwe website. We nemen de naam Kunstlink Flevoland aan, omdat we ons met al onze projecten inzetten voor het verbinden en versterken van iedereen die kunst maakt of organiseert in Flevoland.

Komende jaren gaan we ons onder andere sterk maken voor meer kunst in het sociaal domein, een betere ondersteuning van het veld bij het werven van fondsen en een grotere zichtbaarheid van de actieve cultuurparticipatie in Flevoland door filmpjes, onderzoek en publicaties. We leggen  verbindingen, geven advies op maat en blijven zelf initiatief nemen voor mooie, nieuwe, provinciale samenwerkingsprojecten. Zodat iedereen –  individueel of als vereniging, gemeente of organisatie –  verder komt. Samen zijn we meer.