16 januari 2020

Convenant Talentontwikkeling in de popmuziek

Vier partners in de popmuziek hebben afspraken gemaakt hoe de komende vijf jaar groei en investering in talentvolle muzikanten mogelijk worden gemaakt. Op 16 januari is tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 gepresenteerd. De initiatiefnemers POPnl, Kunstbende, Popsport en Popronde ondertekenden het convenant waarin afspraken worden gemaakt over de talentontwikkeling in de popmuziek de komende vijf jaar.

Dit convenant betreft alle genres in de popmuziek en verzekert de gezamenlijke inzet van de betrokken partners voor een blijvende groei en investering in talentvolle muzikanten door activiteiten, kennis en netwerk met elkaar te verbinden. Met als resultaat een toekomstbestendige en duurzame infrastructuur voor talentontwikkeling en daarmee een dynamische popmuzieksector in Nederland. Dit convenant is tevens een uitnodiging voor alle in de popsector actieve organisaties om kennis te delen en samenwerkingen aan te gaan om gezamenlijk het klimaat voor popmuzikanten te versterken.

Download het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024.

Hoe investeert Flevoland in poptalent?

Vraag het aan onze adviseur Boris van Vorstenbosch.

Stuur hem een mailtje