11 maart 2024

Pak Het Podium: een nieuw podium voor amateurkunst in Flevoland

Op 18 maart 2024 wordt het startschot gegeven voor het veelbelovende amateurkunst-project ‘Pak Het Podium’. Met een scherp oog voor de behoeften van lokale (jonge) kunstenaars, streeft Pak Het Podium naar het bieden van betaalbare oefenruimtes, artistieke en zakelijke ondersteuning en mogelijkheden voor nieuwe producties. Voor alle amateurkunstenaars in Flevoland is dit een kans om hun talent te tonen en te ontwikkelen.

Subsidie voor nieuwe amateurproducties

Met een aanzienlijke subsidie toegekend door het Fonds Cultuurparticipatie en de gemeente Lelystad, zal De Kubus dertien diverse producties mogelijk maken. Amateurs uit Flevoland worden uitgenodigd om hun ideeën voor voorstellingen of producties in te dienen. Goede voorstellen maken kans op een bijdrage uit het productiebudget van maximaal € 5.000,- om het plan uit te voeren. Creativiteit wordt aangemoedigd, denk aan samenwerkingen tussen verschillende kunstdisciplines of innovatieve multimediale toevoegingen.

Voorlichtingsavond in De Kubus

Op 18 maart a.s. opent De Kubus haar deuren voor amateurverenigingen en individuele kunstenaars uit Flevoland. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreide uitleg gegeven over het project en hoe geïnteresseerden kunnen deelnemen. Inspirerende sprekers delen succesvolle praktijkvoorbeelden, met nadruk op samenwerking en innovatie. De bijeenkomst biedt tevens een platform voor het delen van ideeën en behoeften binnen het amateurkunstveld, waardoor samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Pak Het Podium begeleidt jonge makers bij het ontwikkelen van hun plannen en biedt hen uiteindelijk een podium om hun creaties tot leven te brengen.

Maak deel uit van Pak Het Podium

Ben jij een amateurkunstenaar in Flevoland met een creatief idee dat schreeuwt om realisatie? Kom dan op maandagavond 18 maart om 19.30 uur naar de voorlichtingsavond in De Kubus. De toegang is gratis. Meld je aan door een e-mail te sturen naar Bastiaan Roeters via b.roeters@dekubuslelystad.nl.

Pak Het Podium is een project van De Kubus in samenwerking met Kunstlink Flevoland.