23 januari 2024

Flevolands amateurveld mag input geven voor nieuwe cultuurnota

Provincie Flevoland is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe cultuurnota voor de periode 2025-2028. De huidige cultuurnota 2021-2024 ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ loopt eind 2024 af.

Voor de nieuwe cultuurnota 2025-2028 wil provincie Flevoland met onder andere een enquête input ophalen uit het Flevolandse amateurveld. Graag ontvangen ze ook jouw mening: welke kansen en uitdagingen zie jij vanuit jouw rol, positie, achtergrond en expertise?

We nodigen je van harte uit om die aan de provincie te laten weten! Je kunt de enquête tot uiterlijk 17 februari insturen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de cultuurnota 2025-2028 van de provincie Flevoland.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Naast keuze vragen zijn er open vragen, er is dus volop ruimte voor je ideeën en input. Dat mag ook een kritische noot zijn over wat dan ook. Alle antwoorden worden zorgvuldig en anoniem verwerkt door het aangestelde adviesbureau Cultuurslagers.

> Ga naar de vragenlijst