7 juni 2023

Inspirerende avond Amateurkunst in Muzisch Centrum

Het herstel van de amateurkunsten na pandemie is in volle gang. De herstelgelden die samen door Kunstlink Flevoland, Cultuurfonds Almere, Kubus in Lelystad, De Meerpaal in Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Cultuurkring Urk zijn aangevraagd, zijn inmiddels toegekend, wat ruimte bood om binnen de amateurkunst weer elkaar op te zoeken en sterkere verbindingen aan te gaan. Op 31 mei organiseerde het Muzisch Centrum zodoende een inspirerende avond voor de amateurkunst.

Een scala amateurkunst verenigingen kwam bijeen om elkaar te versterken en te inspireren. Met succes, want de bijeenkomst werd goed bezocht. De amateurkunstbeoefenaars gingen het gesprek aan over allerlei thema’s, zoals financiën, ledenwerving, publiciteit en het besturen van de vereniging. Financieel advies kwam uitgebreid aan bod: zo lichtten de gemeente Noordoostpolder en het Prins Bernhard Cultuurfonds de subsidieregelingen voor amateurkunsten toe.

Tijdens de avond kwam er duidelijk naar voren dat er behoefte is aan meer samenwerking binnen het domein. Om gezamenlijk meer ervaring op te doen, maar vooral om elkaar te versterken. De aanwezigen spraken af twee keer per jaar een vergelijkbare bijeenkomst voor de amateurkunsten te willen realiseren. De afgelopen bijeenkomst voor amateurkunstbeoefenaars krijgt dan ook zeker een vervolgeditie.

De eerstvolgende keer is het onderwerp ‘zichtbaarheid’. Dan wordt er dieper ingegaan op welke soorten publiciteit nuttig en effectief zijn. De aanwezige wethouder Toon van Steen (cultuurbeleid) benadrukte dat de amateurkunst enorm bijdraagt aan een bruisende gemeente Noordoostpolder.