19 september 2023

Koning Willem-Alexander over cultuur tijdens de troonrede

Tijdens de troonrede in september 2023 benoemde Koning Willem-Alexander cultuur in het kader van de 170 miljoen euro extra voor cultuur: ‘Een goed voorbeeld van de manier waarop de regering die kracht van onderop wil stimuleren, is via cultuur. Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. Van festivalterrein tot concertgebouw, en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur. Voor provincie Flevoland zijn dit inspirerende en motiverende woorden richting het nieuwe cultuurbeleid 2025-2028. 

Lees de gehele troonrede hier terug.