6 april 2021

Lees het beleidsplan 2021-2024 van Kunstlink

Met de komst van 2021 startte voor Kunstlink Flevoland een nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Benieuwd naar onze plannen voor de komende vier jaar? Lees ons beleidsplan 2021- 2024. We kijken uit naar alle projecten die we komende periode gaan creëren voor kunstmakend Flevoland en om dit samen te doen met de vele amateurkunstverenigingen, individuele beoefenaars en professionals, en culturele organisatie en podia die Flevoland rijk is!

Ons beleid in 2021-2024

Uit de nota Cultuurbeleid 2021-2024 van Provincie Flevoland blijkt dat de provincie beseft dat actieve cultuurparticipatie belangrijk is, juist in deze tijd. We zien het terug in de titel van de nota, Ruimte voor Cultuur. Een van de uitgangspunten is dat cultuurparticipatie waarde heeft voor individu en samenleving. Bovendien biedt de nota volop aanknopingspunten met andere beleidsterreinen, zoals zorg en welzijn. Cultuurparticipatie draagt op deze manier sterk bij aan het versterken van de maatschappelijke waarde van het cultuurbeleid in Flevoland. De komende beleidsperiode 2021-2024 werkt Kunstlink aan de volgende vijf strategische keuzes binnen onze pijlers Advies, Lab en Platform:

  1. Vanuit co-creatie zetten we innovatieve samenwerkingsprojecten op waarin we partners, expertise en middelen samenbrengen om de mogelijkheden voor kunstbeoefenaars in Flevoland te vergroten.
  2. We versterken onze externe profilering. We bouwen Kunstlink Flevoland de komende jaren uit tot een vertrouwde, tevredenheid opwekkende organisatie bij onze stakeholders.
  3. We gaan actief kunstprojecten in het sociaal domein aanjagen en mee helpen opzetten vanuit ons Lab. We zetten cultuur daarbij in als middel voor maatschappelijke opgaven met als doel om meer mensen de kracht van kunst te laten ervaren, ongeacht culturele achtergrond, maatschappelijke status, economische positie of de staat van je gezondheid.
  4. We versterken de talentontwikkeling in Flevoland door met lokale samenwerkingspartners plekken te creëren in de provincie waar talentvolle jongeren in de kunsten kunnen samenkomen met ‘soortgenoten’ en rolmodellen. Zo maken ze verbinding met de professionele beroepspraktijk van binnen en buiten Flevoland.
  5. We versterken onze adviestaken en projecten op het gebied van ondersteuning van fondsenwerving voor het culturele veld in Flevoland en halen zo meer landelijk geld naar Flevoland ter stimulering van de actieve cultuurparticipatie.

Over Kunstlink Flevoland

Kunstlink Flevoland versterkt en verbindt kunstmakend Flevoland. We zijn er voor iedereen die kunst maakt, beoefent of organiseert. Kunstmakers, amateurkunstorganisaties, kunstencentra en gemeenten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning, informatie en advies. Bijvoorbeeld over fondsenwerving, talentontwikkeling, kunst in het sociaal domein of samenwerkingsprojecten. Ons streven is dat iedereen – individueel of als vereniging, gemeente of organisatie – verder komt. Want samen zijn we meer en zo versterken we met elkaar het Flevolandse culturele veld.

Blijf op de hoogte

Verder op de hoogte blijven van de projecten en activiteiten van Kunstlink? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over kunstmakend Flevoland in je mailbox.

Beleidsplan 2021-2024 Kunstlink

Lees nu