11 juni 2020

Minister van Engelshoven lanceert Programma Cultuurparticipatie

Presentatrice Lucille Werner heeft op zaterdag 13 juni minister Ingrid van Engelshoven om 19.30 uur te gast in studio KUUB te Alkmaar om het meerjaren programma Cultuurparticipatie te lanceren. Tijdens de online talkshow Cultuur voor iedereen, dat in het teken staat van het programma, wordt inclusieve cultuurdeelname gevierd en getoond.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie willen met het programma Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur. “Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht de plek waar je woont, uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt, en ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding. In de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd vanzelfsprekend is. Mensen ervaren soms drempels. Het programma Cultuurparticipatie is bedoeld om deze drempels weg te nemen”, aldus minister Van Engelshoven.

[beeld: Minister van Engelshoven in #KUUBstijl van kunstenares Petra Kruijt]

Online Talkshow Cultuur voor Iedereen

Presentatrice Lucille Werner verwelkomt de minister in de online talkshow Cultuur voor Iedereen bij Studio Kuub, partner van de campagne iktoon die hele maand juni amateurkunst in het zonnetje zet. De uitzending staat in het teken van het vieren en tonen van inclusieve cultuurparticipatie. Aan tafel schuiven ook organisator van Studio Kuub Lonneke van Heugten, creatieveling Raymon Strijbis en jurylid van de Gouden C Isis Geurts aan. Naast de bekendmaking van het programma Cultuurparticipatie reikt de minister de jaarlijkse Gouden C uit, een prijs voor een inclusief cultuurparticipatieproject. Tijdens de uitzending wordt  live geschakeld met de winnaar en sluiten we in zomerse sferen af met het optreden van Raymon.

Volg hier de lancering van het programma Cultuurparticipatie met de livestream van de online talkshow Cultuur voor Iedereen. De uitzending wordt Nederlands ondertiteld.

Programma Cultuurparticipatie

De komende jaren werken het ministerie van OCW, LKCA en het Fonds samen met o.a. organisaties uit de culturele sector en het sociaal domein aan het vergroten van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuurdeelname in de samenleving. “LKCA draagt aan dit programma bij door kennis van initiatieven die drempels wegnemen of verlagen vast te leggen in o.a. kennisdossiers en deze inzichten te delen. Hiervoor gebruiken we o.a. opgedane ervaringen van ondersteunende projecten en activiteiten uit de meerjarige subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen het programma. Professionals uit cultuur, zorg en welzijn kunnen die kennis inzetten om cultuurdeelname bij zoveel mogelijk mensen te stimuleren”, aldus Marlies Tal, leidinggevende Cultuurparticipatie en Beleid bij LKCA.