11 maart 2024

Nieuw onderzoek: Hoe wordt Flevoland een Creatieve Provincie?

Kunst en cultuur maakt onze provincie rijker, socialer en aantrekkelijker. Daarom is het versterken van de culturele sector in Flevoland ook zo belangrijk. Maar hoe ziet de weg naar een creatieve provincie er precies uit? Tamarah de Jager deed recentelijk uitgebreid onderzoek naar dit onderwerp. Alle vragen, bevindingen en conclusies van dit onderzoek lees je in de thesis ‘Onderweg naar een Creatieve Provincie‘.

Het belang van een creatieve provincie

Allereerst wordt in het onderzoek het belang van een provincie met vruchtbare, culturele bodem benadrukt, evenals de positieve resultaten van een creatieve provincie: “door Flevoland te ontwikkelen tot een creatieve provincie, ontstaan er kansen op gebied van economische groei, profilering, innovatie, toename van culturele levendigheid en sociale cohesie. Dit levert waarde op aan zowel de provincie Flevoland, als de aanwezige organisaties, professionals en haar inwoners.

Domein overstijgend samenwerken

Om van Flevoland een creatieve provincie te maken, is samenwerking op allerlei fronten een vereiste. Dat geldt binnen de culturele sector, maar nog meer erbuiten. Domein overstijgend samenwerken wordt in het onderzoek genoemd als een cruciale factor om de gewenste resultaten te bereiken, ondersteund door de Provincie.

Grote ambities voor Flevoland

Flevoland ontwikkelen tot een creatieve provincie is een ambitieus plan, maar de vraag, potentie en juiste timing zijn alle drie aanwezig, wordt in het onderzoek omschreven. Door als een netwerk samen te werken, is het mogelijk om deze ambities te realiseren. Daarom is de kennis die in dit onderzoek is gebundeld ook zo waardevol.

In het onderzoek  Onderweg naar een Creatieve Provincie  lees je uitgebreid over de ambities voor de creatieve provincie, de kansen, vraagstukken, mogelijke benaderingen en meer. Klik hier om het hele onderzoek te lezen.