17 oktober 2023

Nieuwe subsidieaanvraag voor Amateurkunst Flevoland

Kunstlink dient in samenwerking met de 6 Flevolandse gemeenten Lelystad, Dronten, Almere, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde een nieuwe aanvraag in voor de subsidieregeling ‘Pilotregeling Amateurkunst’.

De herstelgelden zijn in 2023 met name ingezet om amateurkunstgroepen zichtbaar te maken, elkaar te laten vinden in de vorm van ontmoetingen en het oprichten van (digitale) platforms. In navolging van de zogenaamde herstelgelden amateurkunst stelt het rijk in 2024 opnieuw middelen beschikbaar om de amateurkunst te versterken en te vernieuwen.

In alle 6 Flevolandse gemeenten zijn functionarissen (bijvoorbeeld in de rol van cultuurscout of cultuurmakelaar) die zich inzetten specifiek voor de ontwikkeling van de lokale groepen die in de vrije tijd samen kunst maken, in welke vorm dan ook.

Samen met deze 6 functionarissen schrijft Kunstlink een aanvraag in de ‘pilotregeling 2024’. De kernambitie die de rode draad vormt in deze aanvraag is om, in deze tijd van inclusie en diversiteit, méér mensen gebruik te laten maken van amateurkunst, waardoor deze van grotere betekenis kan zijn in de lokale gemeenschap.

Zo zijn er al concrete plannen om verbinding te leggen tussen toneelgezelschappen en verslavingszorg en worden er in andere gemeentes amateurgroepen uitgedaagd zich aan te melden voor een nieuwe samenwerking met groepen uit welzijn en zorg. Bij een dergelijke samenwerking worden ze goed begeleid, zodat deze nieuwe ervaring tot een succes kan worden gebracht.

meer informatie: myriam@kunstlinkflevoland.nl