10 juli 2023

Nieuwe subsidieregelingen Provincie Flevoland

Voor alle cultuurmakers in Flevoland die baat hebben bij subsidieregelingen, is er belangrijk nieuws. Provincie Flevoland heeft de huidige subsidieregelingen deels aangepast. Ook zijn er nieuwe regelingen ingevoerd. Hieronder vind je per regeling een update zoals die is ingevoerd vanuit Provincie Flevoland.

De jaartallen die bij de regelingen staan, hebben te maken met het moment waarop ze ingesteld of gewijzigd zijn. Het geeft dus niet aan voor welk jaar je kunt aanvragen. 

Regeling: Versterken en Vernieuwen

Deze bestaande regeling iets aangepast: er is nu sprake van een keuze tussen de onderdelen Professionaliseren OF Innoveren. Beide is niet meer mogelijk. Het subsidieplafond voor 2024 is hetzelfde gebleven: € 230.000. In verband met de wijziging zijn er deelplafonds ingesteld voor beide onderdelen.

De aanvraagperiode voor 2024 is van 1 september tot en met 31 oktober 2023. De aanvraag moet dus vóór 1 november 2023 binnen zijn.

Regeling: Mede mogelijk maken

Aanvragen kan het hele jaar, mits er budget is. Voor 2023 is dat op het moment van schrijven nog het geval; er is dus nog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Voor 2024 is het budget hetzelfde gebleven: € 50.000.

Regeling: Professionele Podiumkunst 2022, subsidie – Provincie Flevoland

De volledige subsidieaanvraag moet vóór 1 oktober zijn ingediend (van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het podiumkunstproject plaatsvindt of de tweejarige periode aanvangt).

Regeling: Talentontwikkeling Podiumkunst 2022

Eerder kon gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Dit is nu veranderd: aanvragen voor het lopende boekjaar kunnen tot 1 oktober worden ingediend; aanvragen voor het jaar volgend op het lopende boekjaar kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend.

Hulp nodig bij het aanvragen van financiering?

Kunstlink biedt gratis hulp bij het vinden en aanvragen van financiering. Download ons gratis handboek, meld je aan voor onze training of neem contact op met onze adviseur Myriam Cloosterman.

Meer info en download