11 juli 2022

Noodgelden voor amateurkunst

Amateurkunst staat landelijk op de agenda. Niet alleen omdat door de coronacrisis de sector de nodige schade heeft opgelopen – denk aan ledenverlies, verlies van zichtbaarheid, financiële middelen enzovoort – ook omdat de verbindende kracht van de amateurkunst opnieuw in beeld is. Het rapport Revitalisering van de amateurkunst heeft zeker bijgedragen aan deze herwaardering.

Rijksmiddelen voor Flevoland

Het rijk heeft voor het volgend seizoen en naar verwachting ook voor de periode daarna middelen beschikbaar gesteld waarmee de amateurkunst in elke provincie extra kan worden ondersteund. Kunstlink maakt, in overleg met de lokale ondersteuners voor de amateurkunst een plan om de beschikbare gelden naar Flevoland te halen, waarmee de dringendste behoeftes uit het veld kunnen worden beantwoord en de amateurkunst weer tot bloei kan komen.

Rapport Revitalisering van de amateurkunst