27 augustus 2020

Provincie biedt financiële steun aan amateurkunstverenigingen

De coronacrisis heeft de culturele sector hard getroffen, ook amateurkunstverenigingen. Met een tijdelijke subsidieregeling wil Provincie Flevoland de amateurkunstverenigingen financieel ondersteunen in de kosten die zij hebben gemaakt of nog moeten maken om te kunnen voldoen aan de coronamaatregel van 1,5 meter afstand. Provincie Flevoland heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gemaakt uit het Corona Noodfonds. De subsidieregeling is aan te vragen tot en met 31 december 2020 en bedraagt minimaal € 500 tot maximaal € 2.500 per amateurkunstvereniging.