27 augustus 2020

Provincie biedt financiële steun aan amateurkunstverenigingen

De coronacrisis heeft de culturele sector hard getroffen, ook amateurkunstverenigingen. Met een tijdelijke subsidieregeling wil Provincie Flevoland de amateurkunstverenigingen financieel ondersteunen in de kosten die zij hebben gemaakt of nog moeten maken om te kunnen voldoen aan de coronamaatregel van 1,5 meter afstand. Provincie Flevoland heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gemaakt uit het Corona Noodfonds. De subsidieregeling is aan te vragen tot en met 31 december 2020 en bedraagt minimaal € 500 tot maximaal € 2.500 per amateurkunstvereniging. Vraag nu de subsidie aan

Welke regels gelden er

Om een subsidie aan te vragen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

De belangrijkste voorwaarden:

 • De vereniging zich richt op een vorm van amateurkunst.
 • De vereniging voert haar activiteiten uit binnen Flevoland.
 • Je dient de subsidieaanvraag in vanaf de openstelling tot en met 31 december 2020.
 • Je kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 500 tot maximaal € 2.500 per amateurkunstvereniging.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de noodzakelijke aanpassingen zodat je kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen 1,5 meter afstand regel.
 • Alleen redelijkerwijs noodzakelijk gemaakte of te maken kosten als gevolg van bovenstaande aanpassingen vanaf 6 mei 2020 tot en met 31 december 2020 zijn subsidiabel.
 • De aanpassingen moeten zijn afgerond voor het einde van de looptijd van de nadere regels.

Welke documenten heb je nodig?

 • Een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;
 • Een kopie van de statuten van je vereniging;
 • Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van je vereniging;
 • Een machtigingsformulier indien je gebruik maakt van een intermediair.

Contact

Heb je vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het team Cultuur van Provincie Flevoland via beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl. Heb je hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. Zij helpen je graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als je een volledige aanvraag heeft verzonden heeft Provincie Flevoland ongeveer 6 weken nodig om je aanvraag af te handelen. Ze streven uiteraard naar een snellere afhandeling. Als je niet alle gevraagde informatie bij de online aanvraag meestuurt, duurt het langer.

Hoe werkt het?

Wil je een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees de regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de Nadere regels ‘subsidiëring COVID-19 maatregelen voor Flevolandse amateurkunstverenigingen’.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op de website van Provincie Flevoland.
 3. Vul het formulier in en verstuur het tot en met 31 december 2020.
 4. Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Upload de bijlagen vanaf je laptop/pc of verstuur ze per post naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad