3 juni 2021

Provincie Flevoland initieert platform voor sociale initiatieven: MAEX Flevoland

Op 21 mei is MAEX Flevoland gestart, een platform voor maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemers in Flevoland. MAEX Flevoland helpt deze initiatieven en ondernemers zichtbaar te maken waar ze mee bezig zijn en waar ze nog hulp kunnen gebruiken. Lokale initiatieven betekenen veel voor bijvoorbeeld werkgelegenheid, welzijn en gezondheid, klimaat, eenzaamheid, armoede, etc. in de provincie. Ze dragen bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. En zorgen voor een toekomstbestendig Flevoland waar het goed leven, wonen en werken is. Toch zijn ze vaak nog te weinig bekend. Dat wordt nu anders als het aan MAEX Flevoland ligt.

MAEX Flevoland biedt inzicht en overzicht

Voor de provincie Flevoland is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de waarde van initiatieven en sociale ondernemingen voor de samenleving. De provincie wil de initiatieven versterken. Via MAEX Flevoland kunnen initiatieven partners in de provincie vinden voor geld, kennis, tijd en materialen. Resto van Harte Lelystad, Poppodium Corneel, Live-To-Be, 4 Fusion zijn enkele voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in Flevoland. Gedeputeerde Cora Smelik: “Ik ben blij dat de provincie dit mooie initiatief kan helpen opstarten in onze provincie. Het brengt belangrijke initiatieven in beeld.”

Eerste MAEX Impuls Flevoland in 2021 van 40.000 euro van VSBfonds

Met een MAEX Impuls kunnen kleine initiatieven, die aangesloten zijn bij het platform, makkelijk toegang krijgen tot fondsen om hun organisatie te verbeteren, door bv een training te geven aan hun vrijwilligers, de financiën op orde te brengen of een marketing-campagne op te zetten.

VSBfonds stelt in juni een MAEX Impuls Flevoland van €40.000 beschikbaar voor initiatieven die impact maken op de werelddoelen Armoede (SDG 1), Gendergelijkheid (SDG 5), Ongelijkheid verminderen (SDG 10), Duurzame steden en gemeenschappen,(SDG 11), Vrede, justitie en publieke diensten (SDG 16). Aanvragen kunnen gedaan worden tussen 15-22 juni 2021.

Impact maken, meten en managen

MAEX Flevoland is een initiatief van Provincie Flevoland en MAEX. MAEX is een landelijke platform met bijna 2000 initiatieven. Naast het slim samenbrengen van initiatieven met partners uit de regio, het ondersteunen met kennis en geld, helpt MAEX initiatieven ook meer sociale impact te maken.

Meer informatie of aanmelden kan via https://maex.nl/flevoland/#/home.