25 januari 2024

Vraag nu Tegemoetkoming Energiekosten aan!

De provincie Flevoland stelt een regeling open voor stichtingen en verenigingen binnen de Sport- en Cultuursector, waarbij een tegemoetkoming aangevraagd kan worden voor de energiekosten in de periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. De regeling is inmiddels geopend voor aanmeldingen.

De afgelopen jaren zijn tumultueus geweest voor iedereen. De coronaperiode heeft grote invloed gehad op onze sector. Zo kregen stichtingen en verenigingen onder andere te maken met zeer beperkte contactmomenten en een terugloop van leden, met een dalende cultuurparticipatie tot gevolg. Indirect raakt dit de gehele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de mentale en sociale gezondheidseffecten die dit met zich meebrengt.

Daarnaast hebben de energieprijzen, die begin 2022 fors opliepen, een negatief effect op de sector. Hierdoor verdween de kans om de schade uit de coronaperiode in te lopen en/of te investeren in bijvoorbeeld verduurzamen. Voor de hoge energierekening, maar ook de huidige inflatie, stelt de provincie een tegemoetkoming beschikbaar van € 1.000,- per organisatie, als steun in de rug voor Cultuur en Sport in Flevoland.

De aanmeldingen zijn inmiddels open. Klik op de link hieronder om naar het aanmeldformulier te gaan en een aanvraag voor jouw stichting of vereniging te doen.

> VUL HET AANVRAAGFORMULIER IN <

De regeling is voor stichtingen en verenigingen die activiteiten organiseren in de kunst- en cultuursector of sportsector. Lees hier meer informatie. Voor het MKB is een andere regeling opengesteld; deze wordt uitgevoerd door de provincie Flevoland.

Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie die de regeling coördineert en uitvoert in nauwe samenwerking met partners, waaronder Kunstlink Flevoland als vertegenwoordiger voor de kunst- en cultuursector.