18 oktober 2023

Startnotitie cultuurbeleid 2025-2028

Op 18 oktober was er een beeldvormende vergadering over de nieuwe cultuurnota 2025-2028 in de Provinciale Staten van Flevoland. De commissie werd meegenomen in het plan van aanpak om te komen tot de cultuurnota 2025-2028, hoe zij daarbij worden betrokken en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden. Als inhoudelijke kaders neemt provincie Flevoland de volgende stukken mee.

  • Flevolands coalitieakkoord 2023-2027 
  • Provinciaal cultuurbeleid 2021-2024
  • Wettelijk kader en bestuurlijke afspraken
  • Uitgangspunten landelijk cultuurbeleid 2025-2028 
  • Cultuurmonitor 2019-2021

Bekijk de vergadering en vergaderstukken terug via provincie Flevoland.

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Dit kan nog wijzigen: