8 september 2021

Twee Flevolandse organisaties ontvangen subsidie ‘samen cultuur maken’

Woonzorg Flevoland uit Lelystad en Stichting Kleur in Cultuur uit Almere hebben hun subsidieaanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling ‘samen cultuur maken’ gehonoreerd gekregen. Deze regeling stimuleert met rijksgelden de samenwerking tussen het sociaal domein en de kunsten. 

Muziek blijven maken in de Polder

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een subsidie toegekend aan het tweejarige project ‘Muziek blijven maken in de Polder’. Dit project is een samenwerking tussen Kubus en Woonzorg Flevoland om ouderen samen muziek te laten maken. “We zijn ontzettend blij met de subsidie. Samen muziek maken is een grote wens van veel van onze bewoners. En het is geweldig dat Kubus en Woonzorg Flevoland als partners elkaar hierin hebben gevonden,” vertelt John Bos voorzitter van Woonzorg Flevoland. Lees meer over dit project op de website van Kubus.

Kansgelijkheid voor Almeerse kinderen

KLEURinCULTUUR en de Schoor kunnen de samenwerking versterken dankzij een toegekende subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Samen zetten we verder in op het toegankelijk maken van actieve cultuurparticipatie voor Almeerse kinderen! Ze gaan meer wijkgerichte Artlabs opstarten  met impactvolle workshops. Daarnaast haakt KLEURinCULTUUR met creatieve workshops aan bij de Jeugdlanden en de dag arrangementen van de Schoor. Met dit toegankelijke creatieve aanbod kunnen kinderen van 4 t/m 14 jaar al spelend, onderzoekend en experimenterend kennis maken met kunst en cultuur in hun eigen wijk. Dit aanbod heeft als doel om kansgelijkheid en de positieve gezondheid van de kinderen te versterken. Lees meer over dit project op de website van KLEURinCULTUUR.