11 juni 2020

Vragenlijst: gevolgen kunst- en cultuursector

Langzaam aan worden de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld en tekenen protocollen en richtlijnen zich af waarbinnen sectoren weer mogen beginnen. Echter nog met allerlei beperkingen en ook nog onduidelijkheden. Waar loop jij tegenaan als zzp’er, vereniging of organisatie? Geef het aan in deze vragenlijst

Door het hele land spannen koepels, belangenorganisaties en provinciale instellingen zich in om de gevolgen en knelpunten in kaart te brengen en te verbeteren. Door middel van een vragenlijst brengt de sector samen de gevolgen voor de langere termijn in kaart. Met drie doelen:

  1. De knelpunten en impact blootleggen voor zzp’ers en verenigingen, verbanden en organisaties van de huidige maatregelen en nog aanwezige onduidelijkheden.
  2. Het ministerie van OCW en andere overheden hierover informeren en ze aan zetten tot zo passend mogelijke ondersteuning voor de hele sector en tot snelle duidelijkheid over het samen zingen en musiceren.
  3. Een goed beeld hebben van wat er nodig is, om als koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.

De vragenlijst is tot 21 juni in te vullen. Het kan zijn dat je dit verzoek vanuit meerdere kanten krijgt. Je hoeft de vragenlijst uiteraard maar 1x in te vullen.