31 januari 2022

Werksessie impact meten

Tijdens een werksessie op 20 januari verkenden FleCk en Kunstlink met verschillende culturele instellingen en het sociaal domein het onderwerp impact meten, onder leiding van Avance Impact.

We leerden over de theorie achter impactmeting, over de trends en ontwikkelingen op dit gebied en de tools die je als instellingen kunt gebruiken. De sessie leidde tot eerste ideeën voor vervolgstappen om met impactmeting aan de slag te gaan. Op basis van de behoeftes gaan FleCk en Kunstlink na waar gezamenlijk opgetrokken kan worden en ondersteuning mogelijk is. ​Was je niet bij de sessie aanwezig, maar heb je wel ideeën om (gezamenlijk) met impactmeting aan de slag te gaan? We zijn benieuwd! Neem contact met ons op via info@kunstlinkflevoland.nl.

Impact meten binnen de cultuursector is een speerpunt voor FleCk en Kunstlink dit jaar. Voor meer informatie​ over dit onderwerp houdt onze website in de gaten.