Privacystatement

1. Inleiding

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 maart 2022. Op deze pagina beschrijven wij voor welke doeleinden Kunstlink Flevoland persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, welke (categorieën van) persoonsgegevens Kunstlink Flevoland verzamelt en verwerkt, hoe Kunstlink Flevoland met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens aan jou als betrokkene toekomen.

FleCk respecteert je privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van Kunstlink Flevoland.

2. Doelen verwerking persoonsgegevens

Kunstlink Flevoland voert een administratie en verwerkt daarbij persoonsgegevens tot zo ver dit noodzakelijk is:

  1. voor het voeren van een vereniging en de daarbij komende wettelijke verplichtingen;
  2. om invulling en uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van Kunstlink Flevoland zoals deze beschreven staan in het beleidsplan.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Kunstlink Flevoland verwerkt alleen noodzakelijk persoonsgegevens om invulling en uitvoering te kunnen geven aan haar doeleinden. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Voorletter(s) / voornaam / achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt middels aanmeldformulieren, telefonisch contact of in correspondentie.

5. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig plaatsvindt. Op een verwerking van persoonsgegevens kunnen meerdere van de onderstaande grondslagen van toepassing zijn:

  1. Kunstlink Flevoland verwerkt persoonsgegevens waar daar een wettelijke verplichting voor is. De verwerking van je persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de wettelijke rechten en plichten die wij hebben.
  2. Kunstlink Flevoland verwerkt persoonsgegevens indien je daar toestemming voor hebt gegeven.
  3. De verwerking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden op grond van gerechtvaardigde belangen van Kunstlink Flevoland. Hieronder valt in ieder geval de verwerking van persoonsgegevens tot zo ver dit essentieel is voor het in stand kunnen houden en voeren van de vereniging in lijn met de statutaire doelen.

6. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met organisaties/bedrijven/instellingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Kunstlink Flevoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kunstlink Flevoland gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, met als doel om het navigeren in de website eenvoudiger te maken. Zo kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze website daardoor verbeteren en zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Ook maken wij gebruik van de gratis dienst Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit geeft ons ook een beeld van het gebruik van de website, om te zien hoe wij de site kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uiteraard ben je altijd gerechtigd om cookies te weigeren.
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Je kunt cookies direct in uw browser uitzetten, door rechts onderin op het cookie icoon te klikken en de machtiging uit te zetten.

8. Beveilig van persoonsgegevens

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Kunstlink Flevoland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Doel is hiermee de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

9. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn en verwerkt worden.

10. Bezwaar maken of gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Voor een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering kun je contact opnemen met Kunstlink Flevoland via info@kunstlinkflevoland.nl. Wij behandelen je verzoek zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 4 weken. Je hebt ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.