Werksessie Impact maken door cultuurparticipatie

Op donderdag 20 januari 2022 organiseert Kunstlink Flevoland een werksessie over het sturen op en meten van impact in de cultuursector. De sessie is van 14.00 – 17.00 uur in de grote zaal van de Kubus te Lelystad (of online indien er sprake is van een thuiswerkadvies i.v.m. coronamaatregelen). Meld je aan via het formulier onderaan deze pagina. 

Steeds vaker zien we het belang van impact meten. Organisaties willen laten zien dat hun culturele activiteiten en projecten aantoonbare maatschappelijke of economische waarde hebben voor hun doelgroep en de samenleving. Mede door de subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarmee het rijk middelen beschikbaar stelt om cultuurdeelname toegankelijker te maken voor bepaalde doelgroepen, worden de kunsten vaker als middel ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Hoe kun je in kaart brengen of dit ook daadwerkelijk is gelukt? Hoe kun je de korte- maar ook de langetermijneffecten van kunst- en cultuuractiviteiten meten? Hoe zet je het meten van en sturen op impact als (samenwerkende) organisatie(s) strategisch in? Wat is de kracht en misschien ook het lastige ervan?

Kunstlink nodigt directies, managers, projectleiders en artistiek leiders van Centra voor de Kunsten en andere culturele organisaties uit, maar ook medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties die samen (willen gaan) werken met de kunstensector. In een sessie met partners uit het culturele én het sociale domein onderzoeken we, met marktleider op het gebied van impactmanagement Avance Impact, hoe we impact kunnen maken door cultuurparticipatie.