Hulp bij het vinden van financiering

Leer hoe je verschillende financieringsvormen vindt, aanvraagt en verkrijgt.

Kunstlink riep in maart cultuur- en kunstorganisaties (inclusief zzp’ers) in Flevoland op om een vragenlijst over fondsenwerving in te vullen. Dit is veelvuldig gedaan. Bedankt hiervoor! Op basis van alle leervragen die zijn binnengekomen heeft Kunstlink een traject samengesteld. De komende maanden ondersteunt zij, onder leiding van Barbara van der Vaart, bij de werving van financiële middelen voor kunstzinnige projecten.

Het traject begint met algemene introductie, maar loopt op in intensiteit en heeft een steeds doelgerichter karakter. Op 11 mei 2021 start de eerste informatieve webinar, gevolgd door een intensievere training, een aparte webinar over sponsoring en crowdfunding, en individuele spreekuren. Het traject sluit af met een begeleidingsmoment op maat dat op aanvraag beschikbaar is. Op dit laatste onderdeel na, is het wervingstraject voor financiële middelen gratis.

Let op: per onderdeel is een maximumaantal deelnemers mogelijk. Dus wacht niet te lang met aanmelden! Het is mogelijk om je voor meerdere onderdelen aan te melden.

Lukt het niet om deel te nemen aan het traject, of wil je alle informatie na afloop nog eens rustig tot je nemen? Kunstlink stelt begin juni een informatiepakket beschikbaar waarin alles over het werven van financiële middelen nog eens op een rijtje staat.

Daarnaast kun je doorlopend met vragen terecht bij Myriam, via myriam@kunstlinkflevoland.nl.