2 februari 2021

Subsidie voor ontwikkelmogelijkheden jong talent

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft Kunstlink Flevoland een subsidie toegekend van 60.000 euro voor de projectplannen Talent in de regio.  Met dit geld gaat Kunstlink de komende twee jaar verder investeren in het vergroten van de ontwikkelmogelijkheden voor Flevolands talent en jonge kunstmakers. Dit doen we samen met een betrokken schil aan partners. 

De afgelopen twee jaar heeft Kunstlink Flevoland ook subsidie ontvangen uit deze regeling. Samen met onze partners is hiermee een flinke impuls gegeven aan het creëren van plekken waar jonge talenten kunnen samenkomen en in contact kunnen komen met de professionele kunsten en het kunstvakonderwijs. De afgelopen twee jaar hebben we de volgende projecten mogen initiëren:

Een resultaat waar we trots op zijn, maar helaas zijn ook een aantal pilots uitgesteld wegens Corona. Deze pilots zijn uitgesteld naar 2021.

Tweede subsidieaanvraag voor Talent in de Regio

Met deze tweede subsidietoekenning uit de regeling Talent in de regio initieert Kunstlink de komende twee jaar de volgende projecten:

  • Dansdagen In Motion als vervolg op de danstalentklas Next Move;
  • Een werkgroep die zich inzet voor de ontwikkeling-, doorstroom- en presentatiemogelijkheden voor leerlingen klassieke muziek;
  • Inspirerende en leerzame samenspelconcerten tussen verschillende ensembles, orkesten en verenigingen;
  • Uitvoering pilot Makerslabs in Lelystad.

We popelen om aan de slag te gaan met deze plannen, samen met onze partners en alle deelnemers. De subsidie en projecten worden mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie.