28 november 2019

Terugblik werkconferentie Meer kunst in het sociaal domein

De Flevolandse beleidsmakers, zorgaanbieders en kunstprofessionals en vertegenwoordigers van LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie en Movisie bespraken ervaringen met en de (subsidie)mogelijkheden voor het werken met kunst in de zorg. De komende jaren wordt in Flevoland gewerkt aan duurzame verbindingen tussen beide domeinen.

Kwetsbaren sterker maken

Zaak is elkaar te vinden rond hetzelfde hogere doel: kwetsbare doelgroepen in de samenleving sterker maken met kunst: de oudere die deel blijft nemen aan de wereld om zich heen, de werkzoekende die dreigt af te haken, de minder draagkrachtige die de weg niet weet te vinden in de talrijke ondersteuningsmogelijkheden. Bewust kiezen voor de doelgroep voor wie je iets wil realiseren, was tijdens de conferentie een veelgehoord advies. Ga je als kunstenaar aan de slag met een bepaalde doelgroep, leer dan vooral goed de omgeving van deze groep kennen, was een andere conclusie.

Doe het niet alleen

Zorg als zorgverlener én als kunstprofessional ervoor dat je elkaar opzoekt en elkaars taal en wereld enigszins leert begrijpen. Doe het vooral niet alleen en kijk om je heen wat er al eerder geprobeerd is in het land.

Op de website van het kennisinstituut Movisie bijvoorbeeld staat een publicatie over de invloed van kunst en cultuur (culturele interventies) op mensen die die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen.

Het kennisinstituut Movisie heeft op haar website een uitgebreid dossier ‘Wat er werkt”.

Provincie Flevoland organiseert op 30 januari een netwerkbijeenkomst waar ze onder meer een website lanceren voor iedereen die bezig is met gezondheidsbevordering.

Verslag Meer kunst in sociaal domein

We maakten een verslag van de werkconferentie met foto’s, tekeningen en de belangrijkste tips en conclusies.

Download