Kunst in sociaal domein

Kunstmaker, Kunstorganisatie, Beleidsmaker
Kunst in sociaal domein

Er komen kansen voor meer kunst in het sociaal domein. Kunstlink is bezig met het in beeld brengen van de talrijke wensen en initiatieven rond het combineren van kunst en zorg. Samen met culturele en zorgpartners onderzoeken we wat er nodig is om duurzame verbindingen te leggen en hoe Flevoland van de kansen gebruik kan maken.

Om meer mensen te laten deelnemen aan cultuur lanceert het rijk een subsidieprogramma voor cultuurparticipatie 2021-2024, met een aanloopregeling in 2020. Doel van de regeling is initiatieven te stimuleren die samenwerking tussen zorg, sociaal werk en kunst en cultuur bevorderen. Provincie Flevoland werkt vanuit haar pijler ‘Krachtige Samenleving’ aan een beweging rondom positieve gezondheid, waarin kunst en cultuur een belangrijk onderdeel kunnen zijn. In Flevolandse gemeenten zijn steeds meer mooie projecten waarin wordt samengewerkt tussen de kunsten en het sociaal domein.   

In 2020 zorgt Kunstlink voor advisering op maat, kennisdeling, ondersteuning bij projectontwikkeling, het opzetten van pilots in samenwerking met partners en deskundigheidsbevordering van kunstenaars.