Themabijeenkomst Kunst en Gezondheid

Kunstmaker, Beleidsmaker
Kunst in sociaal domein

Zingen, dansen, schilderen, boetseren, toneel spelen en gedichten schrijven; kunstbeoefening heeft een positieve invloed op je gezondheid. In een recent wetenschappelijk rapport benadrukt de Wereldgezondheidsorganisatie ook het belang van de kunsten in het gezond zijn en gezond blijven tijdens alle levensfasen.

Om hier aandacht aan te geven en anderen te inspireren organiseren WEL in Flevoland en Kunstlink Flevoland op donderdag 17 juni een digitale conferentie over Kunst en Gezondheid. Een recent uitgebrachte publicatie van Cultuur Oost zegt over de samenwerking tussen kunst en zorg: de kunstenaar kan een andere discipline, een andere rol toevoegen aan de zorg: andere ogen, een frisse denkwijze, een andere aanpak voor bijvoorbeeld mentale begeleiding tijdens een ziekteproces of het doormaken van een lastige periode.

Ook in Flevoland hebben zorg- en kunstprofessionals elkaar gevonden en versterken zij elkaar, waardoor kwetsbare inwoners van Flevoland zich beter voelen. Met diverse goede voorbeelden uit Flevoland laten we zien wat kunst kan betekenen voor onze gezondheid, hoe kunstenaars werken aan welzijn in de zorg en waar zorgprofessionals de verbinding met kunst en cultuur vinden.

PROGRAMMA

Angela van Dijk, Specialist Cultuurparticipatie bij LKCA, vertelt over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van samenwerking tussen de kunsten en het sociaal domein.

Vervolgens stellen vijf kunstprofessionals zich samen met collega’s uit zorg- of welzijnsorganisaties kort voor.

  • Beeldend kunstenaar Hein Walter werkt vanuit zijn atelier in Zorgcentrum De Archipel te Almere al meerdere jaren met ouderen die hier wonen. Hij vertelt hierover samen met de activiteitenbegeleider van De Archipel.
  • Theaterdocent/regisseur Cyrelle Failé maakte een theatervoorstelling in samenwerking met Kwintes uit Lelystad, met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij vertelt over het project samen met Kristel van Kranen, destijds activiteitenbegeleider bij Kwintes.
  • Musicus, dirigent en goochelaar Gerard Poot werkt samen met Flevolandse Zorgcentra voor ouderen. Hij vertelt over zijn muziekactiviteiten met en voor ouderen samen met een activiteitenbegeleider vanuit de zorg.
  • Ingrid Krabbe, dansdocent in Lelystad, is een dansproject gestart met jongeren in samenwerking met URBN Village over het thema ‘eenzaamheid’. Ingrid vertelt hierover samen met een van de deelnemende jongeren.
  • De Fee Theaterproducties, theatermaakster Linnet van der Wal en pianist Rene Kaaij spelen de muziektheatervoorstelling ‘Dat ik nooit vergeet’ voor ouderen woonachtig in zorgcentra. Samen met Jan Krol, coach belevingsgericht werken van Woonzorg Flevoland, vertellen zij over het maken van de voorstelling en de werking ervan op ouderen.

In een break out sessie kun je in gesprek met een van de vijf voorbeelden die werken met verschillende doelgroepen: ouderen, jongeren, mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij vertellen over hun ervaringen. Wat hebben ze geleerd van de samenwerking en wat heeft het gebracht voor de gezondheid van de deelnemers?

Verslag bijeenkomst Kunst en Gezondheid

Download het verslag van deze bijeenkomst, inculsief verhalen van kunstenaars en zorgmedewerkers, tips, handige links en contactgegevens.

Download nu