VerenigingsMonitor Flevoland

Kunstorganisatie, Beleidsmaker
Amateurkunstontwikkeling, Cultuurbeleid

Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen zijn een belangrijke voorziening voor veel kunstbeoefenaars. Om meer te weten te komen over deze amateurkunstverenigingen heeft Kunstlink (voorheen CAF) eind 2018, samen met het LKCA, onderzoek gedaan naar de verenigingen en de VerenigingsMonitor Flevoland uitgebracht. De data geven een beeld van hun ondersteuningsbehoeften en de algemene stand van zaken.

Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat er in 2018 zo’n 130 verenigingen en stichtingen voor kunstbeoefening in Flevoland zijn geregistreerd. 31 van namen deel aan het onderzoek. Daarmee zou zo’n 24% van hen aan de VerenigingsMonitor hebben deelgenomen. Dit aandeel is aanzienlijk, maar we moeten voorzichtig zijn met generalisaties. Met name omdat een relatief groot deel (74%) van de verenigingen die hebben meegedaan met het onderzoek, zichzelf heeft aangemeld via de open oproep – zij maakten geen deel uit van de representatieve steekproef. Zelfselectie zou tot een vertekend beeld kunnen leiden, omdat een bepaald ‘type’ vereniging mogelijk eerder geneigd is om deel te nemen (bijvoorbeeld verenigingen die actief zijn met sociale media of internet, en daar de oproep ontdekten). Desalniettemin biedt het onderzoek (juist ook vanwege de hoge respons op de open oproep) voldoende data om een beeld te kunnen geven van de Flevolandse verenigingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Download de VerenigingsMonitor Flevoland.Download het landelijke rapport van het LKCA.