25 mei 2023

Terugblik Designdag Talentontwikkeling

Op donderdag 11 mei 2023 vond bij Boerkok in Lelystad de Designdag Talentontwikkeling van Kunstlink Flevoland plaats. Tijdens deze dag kwamen professionals uit het culturele veld en partners uit andere sectoren (zoals vastgoed, welzijn en onderwijs) bijeen om samen te bouwen aan een sterkere en rijkere Flevolandse keten voor talentontwikkeling.  

Er werden nieuwe verbindingen en connecties tussen elkaars aanbod en organisaties gelegd, we verkenden wat er nodig is voor domein overstijgende samenwerking en een creatieve provincie, en tot slot werd er gezamenlijk besloten welke concrete vervolgstappen Kunstlink samen met het veld gaat zetten. Een volledige terugblik van deze bijeenkomst is hier te lezen.

De belangrijkste resultaten waarmee Kunstlink samen met het veld aan de slag gaat, zijn:

  1. Zorgen voor meer podia en expositiemogelijkheden voor talent
    Kunstlink gaat aan de slag met een inventarisatie van podia en expositieplekken, ook buiten de reguliere locaties, waar kunstmakers meters kunnen maken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een (online) platform waar vraag en aanbod bij elkaar kan komen.
  2. Netwerk broedplaatsen
    Kunstlink gaat zich inzetten om samen met partners een actief organisatienetwerk op te zetten van broedplaatsen (gerichte organisaties) die samen processen aangaan om kennis te delen en beleid rond broedplaatsen positief te beïnvloeden.
  3. Activiteiten die het Flevolandse veld van onderaf ondersteunen
    Kunstlink haalde op wat er nodig is om Flevoland als creatieve provincie komende jaren verder te ontwikkelen. Een belangrijk element wat hierin naar voren kwam was dat er actief activiteiten moeten worden opgezet en georganiseerd die het Flevolandse veld hierin kunen ondersteunen. Kunstlink gaat hier komende maanden verder onderzoek naar doen en werkt dit uit in een routekaart die in het najaar van 2023 aan het culturele veld wordt gepresenteerd. 

Werksessies

Door middel van drie werksessies kwamen deelnemers tot deze conclusies. De werksessies bouwden voort op de ideeën en concepten die Kunstlink eerder ophaalde tijdens het Symposium Talentontwikkeling in 2022.  

Volgende bijeenkomst op 9 november

De volgende designdag is op 9 november in De Meerpaal te Dronten. Hierover houdt Kunstlink haar netwerk op de hoogte. Zet deze datum alvast in je agenda!