Op weg naar een nieuwe cultuurnota

Het huidige cultuurbeleid van provincie Flevoland ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ is de afgelopen vier jaar leidend geweest in Flevoland en loopt december 2024 af. In januari 2025 gaat de nieuwe cultuurnota van kracht voor de periode 2025 t/m 2028. Met het nieuwe cultuurbeleid wil de provincie de culturele infrastructuur – het geheel aan makers en instellingen op het gebied van kunst en cultuur die aanbod produceren en presenteren – verder versterken. Blijf op de hoogte van het proces via deze tijdlijn.

img

Flevolands amateurveld mag input geven voor nieuwe cultuurnota

Voor de nieuwe cultuurnota 2025-2028 wil provincie Flevoland met onder andere een enquête input ophalen uit het Flevolandse amateurveld. Graag ontvangen ze ook jouw mening: welke kansen en uitdagingen zie jij vanuit jouw rol, positie, achtergrond en expertise? We nodigen je van harte uit om die aan de provincie te laten weten!

Lees verder
img

Provinciale Staten vergaderen over Startnotitie Cultuurbeleid 2025-2028

In de Provinciale Statenvergadering op 29 november werd de startnotitie voor het Cultuurbeleid 2025-2028 besproken. De Startnotitie schetst de kaders, het proces en de planning om te komen tot een nieuw cultuurbeleid voor de periode 2025-2028. Lees wat hier besproken werd.

Lees verder
img

Startnotitie cultuurbeleid 2025-2028

Op 18 oktober was er een beeldvormende vergadering over de nieuwe cultuurnota 2025-2028 in de Provinciale Staten van Flevoland. De commissie werd meegenomen in het plan van aanpak om te komen tot de cultuurnota 2025-2028, hoe zij daarbij worden betrokken en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden.

Lees verder
img

Koning Willem-Alexander over cultuur tijdens de troonrede

Tijdens de troonrede in september 2023 benoemde Koning Willem-Alexander cultuur: ‘Een goed voorbeeld van de manier waarop de regering die kracht van onderop wil stimuleren, is via cultuur. Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. [...]

Lees verder
Anja Keuter van BBB Flevoland deelt haar visie op cultuur

Anja Keuter van BBB Flevoland deelt haar visie op cultuur

Het is je vast niet ontgaan: bij de Provinciale Statenverkiezingen werd de BoerBurgerBeweging in Flevoland de grootste partij met 10 van de 41 zetels. Wat betekent dit voor kunst en cultuur in Flevoland? Tijdens De Grote Lijsttrekkers Cultuurideeën Show spraken we met Anja Keuter haar visie hierop.

Lees verder
img

Politici kruisen degens tijdens Provinciale Lijsttrekkers Cultuurideeën Show

In kunst- en cultuurcentrum De Kubus in Lelystad heeft donderdagavond 23 februari ‘De Grote Provinciale Lijsttrekkers Cultuurideeën Show’ plaatsgevonden. In een volle theaterzaal gingen kandidaat-statenleden van elf politieke partijen met elkaar in debat. Het debat liet vooral goed de verschillen tussen de partijen zien.

Lees verder
img

Provinciale Staten stellen Cultuurnota 2021 – 2024 vast

Provinciale Staten (PS) hebben de Cultuurnota voor de periode 2021-2024 vastgesteld. De titel ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ geeft al aan dat de provincie inwoners en bezoekers volop ruimte wil bieden om cultuur te beleven en te maken. Het Verhaal van Flevoland houdt een centrale plek. Daarnaast is de komende jaren meer ruimte voor ontwikkeling.

Lees verder