Workshops

Kies uit een van de drie workshops waar je aan mee wilt doen en geef je op! In een uur tijd krijg je inzichten in de mogelijkheden voor talentontwikkeling, zij het op het gebied van financiering, behoeften of de toekomst. De sessies zijn bedoeld voor cultuurmakers, medewerkers bij cultuurinstellingen, leiders van amateurkunstverenigingen en zzp’ers in de Flevolandse cultuursector en interessant voor beleidsmakers.