Tijdlijn Herstelsteun voor amateurkunst

De impact van corona heeft enorme gevolgen gehad voor de amateurkunst. Zo ook in Flevoland. Om de amateurkunst erbovenop te helpen zijn er steungelden beschikbaar gesteld. Volg het herstel van de Flevolandse amateurkunst in deze tijdlijn.

img

Nieuwe subsidieaanvraag voor Amateurkunst Flevoland

Kunstlink dient in samenwerking met de 6 Flevolandse gemeenten Lelystad, Dronten, Almere, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde een nieuwe aanvraag in voor de subsidieregeling 'Pilotregeling Amateurkunst'.

Lees verder
img

Inspirerende avond Amateurkunst in Muzisch Centrum

Het herstel van de amateurkunsten na pandemie is in volle gang. De herstelgelden die zijn aangevraagd, zijn inmiddels toegekend, wat ruimte bood om binnen de amateurkunst weer elkaar op te zoeken en sterkere verbindingen aan te gaan. Op 31 mei organiseerde het Muzisch Centrum zodoende een inspirerende avond voor de amateurkunst.

Lees verder
img

27.000 euro herstelgelden voor Flevolandse amateurkunst

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de sector amateurkunst ruim twee jaar niet naar behoren heeft kunnen functioneren. Het Rijk stelde anderhalf miljoen euro beschikbaar in herstelgelden, om de amateurkunst te helpen zich te herstellen. Een bedrag van € 27.000 is toegekend aan Flevoland.

Lees verder
img

Nieuwe coronaregelingen voor cultuur in Flevoland

De coronacrisis heeft de cultuursector hard getroffen en is nog niet voorbij. Provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten hebben regelingen opengesteld om de gevolgen van corona voor de cultuursector zoveel mogelijk te beperken.

Lees verder
img

Coronaregeling in jouw gemeente

De Flevolandse gemeenten hebben van het Rijk coronasteungelden ontvangen. Een deel van dit geld is geoormerkt voor de culturele sector in Flevoland. Gesubsidieerde organisaties én amateurkunstverenigingen komen in aanmerking voor steungelden.

img

Provincie biedt financiële steun aan amateurkunstverenigingen

Met een tijdelijke subsidieregeling wil Provincie Flevoland de amateurkunstverenigingen financieel ondersteunen in de kosten die zij hebben gemaakt of nog moeten maken om te kunnen voldoen aan de coronamaatregel van 1,5 meter afstand. Provincie Flevoland heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gemaakt uit het Corona Noodfonds.

Lees verder
img

Provincie biedt financiële steun voor Flevolandse cultuur

Gedeputeerde Staten (GS) stellen een bedrag van 965.000 euro uit het Corona Noodfonds beschikbaar voor de culturele infrastructuur in Flevoland.

img

Corona: stand van zaken in Flevolandse cultuursector

De persconferentie op woensdag 6 mei is voor velen een spannend moment geweest. Welke ruimte komt er? Wat betekent dit voor de cultuursector? De een zal teleurgesteld zijn, de ander wellicht blij. Er is een pad uitgestippeld waarbij de verantwoordelijkheid van ons samen niet anders is geworden dan daarvoor.

Lees verder
img

Impact coronavirus op amateurkunst

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Het sluiten van de deuren betekent het aflassen van activiteiten en voorstellingen.

Lees verder